EDUKIMI FIZIK NË FUNKSION TË PARANDALIMIT TË DHUNËS TEK FËMIJËT NË SHKOLLA

Author:

Year-Number: 2022-3/3
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-31 19:11:02.0
Language : Arnavutça
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 32-39
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Duke pasur parasysh nivelin e lartë të sjelljes së dhunshme të fëmijëve si te ne ashtu edhe në botë, shqyrtimi dhe analizimi i masave për parandalimin e sjelljeve të dhunshme të fëmijëve në mjedisin shkollor është i pashmangshëm dhe është temë aktuale. Dhuna tek fëmijët është dukuri e shpeshtë në shkolla. Shumë fëmijë me dashje ose pa dashje përballen më këtë fenomen dhe nga momenti që vërehen sjellje dhe shenja të dhunës duhet ndërmarrë masa konkrete për evitimin e saj. Dhuna tek fëmijët është një dukuri gjerësisht e shtruar dhe e trajtuar gjithandej. Në fakt problemi i parandalimit të dhunës në shkolla është shqetësim jo vetëm i prindërve dhe shkollës  por edhe i tërë shoqërisë, e cila duhet të gjej zgjidhje për mënjanimin e këtij kanceri shoqëror. Një nga format në funksion të parandalimit të dhunës dhe sjelljeve të dhunshme tek fëmijët në shkolla, është edhe edukimit fizik, i cili nuk është vetëm faktor që kontribuon në rritjen trupore, zhvillimin e aftësive fizike, përmirësimin e funksioneve të organizmit të njeriut, forcimin e shëndetit, por edhe faktor i rëndësishëm në që ndikon në proceset e socializimit dhe të zhvillimit moral.

Keywords

Abstract

Keywords