Amaç ve Kapsam


Kosova Eğitim Araştırma Dergisi (kerjournal), Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler'in tüm alanlarında akademisyenler için bir yayın platformu olarak hizmet vermeyi amaçlamaktadır. Kosovo Educational Research Journal (kerjornal) yüksek uluslararası itibara sahip bir dergidir. Kerjournal, hakemli ve hakemli bir dergidir. Kerjournal'ın temel amacı, uluslararası akademisyenler için entelektüel bir platform sağlamaktır. Kerjournal, eğitim bilimlerinde disiplinler arası çalışmaları teşvik etmeyi ve dünyanın önde gelen eğitim bilimleri dergisi olmayı hedeflemektedir.
 

Dergi, Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yılda üç kez online olarak yayınlanmaktadır. Gönderilen makale İngilizce, Türkçe ve Arnavutça olmalıdır. Kerjournal, eğitim alanının tüm alanlarında çeşitli nitel ve / veya nicel yöntemler ve yaklaşımlar kullanan araştırmalar yayınlar. Kerjournal,  farklı kurum ve ülkelerden makaleleri memnuniyetle karşılar. Dergi, Kosova Eğitim Araştırmaları Derneği (KEAD) tarafından desteklenmektedir.

Derginin kapsamı aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Sanat eğitimi
Uzaktan Eğitim
Okul öncesi eğitim
Eğitim Yönetimi
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Eğitim Finansmanı
eğitimsel liderlik
Eğitim Planlaması
Eğitim politikası
Eğitimsel psikoloji
Eğitim Sosyolojisi
Eğitimde Etik
Yüksek öğretim
Dil Eğitimi
Hayatboyu Eğitim
Matematik Eğitimi
Müzik eğitimi
Eğitimde Program Geliştirme
Bilim eğitimi
Okul yönetimi
Sosyal Bilimler Eğitimi
Özel Eğitim
Eğitimde Denetim
Eğitimde Teknoloji
Öğretmen eğitimi
Mesleki Eğitim
Eğitim psikolojisi
Eğitim Felsefesi
Diğer