EĞİTİME ADANMIŞ BİR ÖMÜR: PROF. DR. NECMETTİN TOZLU’DA EĞİTİM DEĞERLERİ

Author :  

Year-Number: 2022-3/3
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-31 19:11:30.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 16-31
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Prof. Dr. Necmettin Tozlu, Türkiye’de eğitim bilimlerinde, özellikle eğitim felsefesinin en önde, öncü eğitimcilerinin başında gelmektedir. O değerleri derslerinde, kitaplarında, makalelerinde, sempozyumlarda, kongrelerde, konferanslarda nakış nakış işlemiş, açıklamış, anlatmıştır. Bunun yanında değerlerin yaşanması, yaşatılması konusunda model olmuştur. Bu çalışmada 2022 yılında vefat eden Necmettin Tozlu Hocanın eğitim değerlerini uygulamaya nasıl yansıttığı hatıralar eşliğinde ortaya konulmuştur. Bu değerler; eğitimcilik, öğretmenlik, öğretim üyeliği değerleri olarak incelenmiştir. Çalışma, yayından önceki dönemde onun tarafından okunmuş, düzeltme ve eklemeler yapılmış, onayı alınmıştır.

Keywords

Abstract

Prof. Dr. Necmettin Tozlu is one of the leading educators in educational sciences in Turkey, especially in the philosophy of education. He embroidered, explained and explained those values ​​in his lectures, books, articles, symposiums, congresses and conferences. In addition, it has been a model for living and keeping values ​​alive. In this study, it is revealed how Necmettin Tozlu Hodja, who passed away in 2022, reflected his educational values ​​in practice, accompanied by memories. These values ​​are; education, teaching, teaching membership values. The study was read by him in the period before publication, corrections and additions were made, and his approval was obtained.

Keywords


 • Açar, H.R., (Editör), (1995). Türkiye I. Eğitim Felsefesi Kongresi, 5-8 Ekim 1994. Van: YYÜ

 • Açar, H.R., (Editör), (1997). Türkiye 2. Eğitim Felsefesi Kongresi, 23-26 Ekim 1996. Van: YYÜ

 • Akyüz, Y. (2015). Türk Eğitim Tarihi, M.Ö. 1000- M.S. 2015, 27. Baskı, Ankara: Pegem A Yayıncılık.

 • Akengin, Y. (2009). Özlem Yokuşları. Ankara: Akçağ Yayınları.

 • Bolay, S.H. (2011). Hilmi Ziya Ülkenden Bazı Hatıralar. Eğitimden Felsefeye Necmettin Tozlu

 • Cemaloğlu, N. (2013). Liderlik. Eğitim Yönetiminde Kuram ve Uygulama. (Ed. Servet Özdemir).

 • Demir, Ö. ve Acar, M. (1992). Sosyal Bilimler Sözlüğü. İstanbul: Ağaç Yayınları.

 • Güngör, E. (1998). Değerler Psikolojisi Üzerine Araştırmalar. İstanbul: Ötüken Yayınları.

 • İzzetbegoviç, A. (1993). Doğu ve Batı Arasında İslam. İstanbul: Nehir Yayınları

 • Karabacak, N. (2016). Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Değerleri Üzerine Nitel Bir Çalışma.

 • Karaman Kepenekci, Y. (2006). Türkiye’de Eğitim Hukuku. Türkiye’de Eğitim Bilimleri: Bir Bilanço Denemesi. (Edt.M. Hesapçıoğlu ve A. Durmuş). Ankara: Nobel Yayıncılık, s. 297311.

 • Karaman Kepenekci, Y. ve Taşkın, P. (2017). Eğitim Hukuku. Ankara: Siyasal

 • Özcan, İ. (2013). Ölümünün 1.yılında aykırı Müslüman Roger Garaudy. Yeni Şafak, 4 Temmuz

 • 2013. http://www.yenisafak.com/hayat/olumunun-1-yilinda-aykiri-musluman-roger-garaudy-

 • 537491, Erişim: 18.12.2017.

 • Taşdelen, V. Vd. (2011). Eğitimden Felsefeye Necmettin Tozlu Armağanı. Van: YYÜ Yayınları.

 • Taşdelen, V. (2017). 27.11.2017, 22.12.2017, 8-10 Ocak 2018 tarihli elektronik postalar.

 • Topçu, N. (2011). Türkiye’nin Maarif Davası. İstanbul: Dergah Yayınları

 • erişim: 18.12.2017

 • Tozlu, N. (2011). Bir Varmış Bir Yokmuş. Eğitimden Felsefeye Necmettin Tozlu Armağanı.

 • Tozlu, N. (2014). Eğitimden Felsefeye-2 Eğitim ve Eğitim Felsefesi Üzerine Düşünceler.

 • Tozlu, N. (1995). Türkiye I. Eğitim Felsefesi Kongresi, 5-8 Ekim 1994. Van: YYÜ Eğitim

 • Tozlu, N. ve Topsakal, C. (2007). “Avrupa Birliği’ne Uyum Çerçevesinde Değerler Eğitimi”.

 • Değerler ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, 26-28 Kasım 2004, İstanbul. Değerler ve Eğitimi,

 • Türetken, T. (2010). Ocağın Batsın.

 • erişim: 18.12.2017.

 • Türkmen, A. (2017). Necmettin Tozlu Üzerine 21.05.2017 tarihli mülakat,

 • Yıldız, R. (2011). İçtenlik ve Ciddiyetin Birleştiği Yönetim. Eğitimden Felsefeye Necmettin Tozlu

 • Yılmaz, M.F. (2011). Felsefe ve Edebiyat. Eğitimden Felsefeye Necmettin Tozlu Armağanı.

 • verildi/79198/, Erişim: 22.10.2022

 • Erişim: 22.01.2018.

 • http://kelimehaznem.blogspot.com.tr/p/mumtaz-turhan-sozleri.html Erişim: 22.01.2018.

 • https://1000kitap.com/yazar/Erol-Gungor/alintilari/ Erişim: 22.01.2018.

 • h98493.html, Erişim: 22.10.2022.

                                                                                                    
 • Article Statistics