EĞİTİME ADANMIŞ BİR ÖMÜR: PROF. DR. NECMETTİN TOZLU’DA EĞİTİM DEĞERLERİ

Author:

Year-Number: 2022-3/3
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-31 19:11:30.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 16-31
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Prof. Dr. Necmettin Tozlu, Türkiye’de eğitim bilimlerinde, özellikle eğitim felsefesinin en önde, öncü eğitimcilerinin başında gelmektedir. O değerleri derslerinde, kitaplarında, makalelerinde, sempozyumlarda, kongrelerde, konferanslarda nakış nakış işlemiş, açıklamış, anlatmıştır. Bunun yanında değerlerin yaşanması, yaşatılması konusunda model olmuştur. Bu çalışmada 2022 yılında vefat eden Necmettin Tozlu Hocanın eğitim değerlerini uygulamaya nasıl yansıttığı hatıralar eşliğinde ortaya konulmuştur. Bu değerler; eğitimcilik, öğretmenlik, öğretim üyeliği değerleri olarak incelenmiştir. Çalışma, yayından önceki dönemde onun tarafından okunmuş, düzeltme ve eklemeler yapılmış, onayı alınmıştır.

Keywords

Abstract

Prof. Dr. Necmettin Tozlu is one of the leading educators in educational sciences in Turkey, especially in the philosophy of education. He embroidered, explained and explained those values ​​in his lectures, books, articles, symposiums, congresses and conferences. In addition, it has been a model for living and keeping values ​​alive. In this study, it is revealed how Necmettin Tozlu Hodja, who passed away in 2022, reflected his educational values ​​in practice, accompanied by memories. These values ​​are; education, teaching, teaching membership values. The study was read by him in the period before publication, corrections and additions were made, and his approval was obtained.

Keywords