Covid-19 Pandemi Sürecinde Velilerin Gözünden İlkokul Öğrencileri

Author:

Year-Number: 2021-2/3
Number of pages: 151-165
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Covid-19 pandemisi dünyanın tüm düzenini, günlük yaşantısını olumsuz yönde etkilemesinin yanı sıra bizlerin  sosyokültürel, politik, ekonomik ve eğitim alanlarında zorlu süreçten geçmemize neden oldu. Salgın nedeniyle Kosova dahil dünya üzerinde 191 ülkede okullar kapatılmış, derslerin uzaktan eğitimle devam edilmesi kararı alınmıştır. Bu durum eğitim öğretimi her yönüyle etkilemiştir. Bu nedenle Covid-19 pandemi sürecinde velilerin gözünden ilkokul öğrencilerindeki davranışların araştırılması amaçlanmıştır. Araştırma tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Çalışma nicel bir çalışma olarak tasarlanmıştır. Veriler Covid-19 pandemisi sürecinde, mesafe kurallarına uygun bir şekilde toplanmıştır. Araştırmanın evrenini 2020-2021 eğitim öğretim yılında, Priştine, Prizren, Priştine, Mamuşa merkezlerinde bulunan ‘’Abdyl Frasheri (PZ)’’, ‘’Emin Durak (PZ), Mustafa Baki (PZ), Elena Gjika (PR), Anadolu (MA)’’ Eğitim Bakanlığına Bağlı İlköğretim Okullarında Türkçe eğitim gören öğrencilerin velileri ile yapılmıştır. Örneklem ise 1. 2. 3. 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin velileri dahil edilmiştir. Toplamda 153 veliye anket uygulanmıştır. Veliler verilen online eğitimin asla yüzyüze yapılan eğitimin yerini almayacağının kanaatine vardılar. Online eğitimin öğrencilere sağladığı avantajların, sağladıkları dezavantajlara nazaren daha az olduğu düşünülüyor. Veliler covid-19 pandemisi sürecinde çocukların dijital araçları gereğinden fazla kullandıklarını belirtti. Bunun nedenleri sorulduğunda ise evde sıkıldıkları, sokağa çıkma yasağı, arkadaşlarını uzun süre görememeleri gibi birçok nedenin olduğunu dile getirdiler. Pandemi dolayısıyla eğitimin, uzaktan olması gerektiği düşünülse de çoğunluk tarafından ilkokul ve özellikle 1. ve 2. sınıfların yüzyüze eğitim alması gerektiği düşünülmüştür. Bunun sebebi ise okula daha yeni başlamış ve yaşları çok küçük olan öğrencilerin daha yeni yeni okuma ve yazma öğrendikleri için online eğitimin, gerek teknolojik araçları kullanmakta zorluk çekmeleri olsun, gerek çalışan ailelerin her zaman çocuklarının başlarında olamamaları olsun yeterli olmadığı düşünülmüştür. Covid-19 pandemisi ve dolayısıyla da sokağa çıkma yasağı, öğrenciler ve velilerin her zamankinden daha fazla bir süreyi evde geçirmelerine ve bu süreçte de aile bağlarının güçlenmesine yol açtı. Bu bağ covid-19’un onlara getirdiği en pozitif etkilerden biri olarak görülmektedir.

Keywords

Abstract

Keywords