Kaynaştırma Öğrencilerin Sergilediği Problem Davranışlara Yönelik Sınıf Öğretmenlerinin Uyguladıkları Müdahale Stratejileri

Author:

Year-Number: 2021-2/3
Number of pages: 121-138
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Her bireyin öğrenme biçimi, hızı ve öğrendiklerini uygulaması farklılıklar gösterebilmektedir. Her birey diğer akranlarıyla aynı kapasitede olmayabilir ve farklılık gösterebilir. Günümüzde özel gereksinimli birey sayısı giderek artmakta. Bu artışın sebebi çevresel nedenler, erken doğum veya tıbbın ileri derecede sağlık sorununa sahip olan bebekleri yaşatmaları, trafik kazaları, annenin bebeğiyle kan uyuşmazlığı, annenin yaşı 17’den küçük 35’ten büyük olması, annenin kronik hastalıkları, annenin madde bağımlısı (alkool, sigara, uyuşturucu) olması, doğum sonrası bebeğin farklı hastalıkları ve daha fazla nedenlere dayanabilmektedir. Sınıf öğretmeni, özel öğrenciyi en iyi şekilde yetiştirmelidir: aynı yaştaki akranlarıyla aynı ortamda eğitilmeli, onların sosyaleşmelerine yardımcı olmalıdır, özel öğrencinin yeteneklerini keşfedip onları geliştirmelidir.  Böylece özel gereksinimli öğrenciler, öğretmenleri ve aileleri yardımıyla kendilerini özgürleştirebilirler ve bağımsız yaşam becerilerini kazanarak mutlu ve aktif birer birey olabilirler. Özel gereksinimli öğrencilerin önemini dikkate alarak Kaynaştırma Öğrencilerin Sergilediği Problem Davranışlara Yönelik Sınıf Öğretmenlerinin Uyguladıkları Önleme ve Müdahale Stratejileri ve Yöntemleri adı altında çalışma yapılması uygun görülmüştür.Sınıf öğretmeni, özel gereksinimli olan öğrencilerin eğitilmesi normal gelişim gösteren çocukların bulunduğu sınıfta kaynaştırılmasında güclü bir arabulucudur. Bu araştırmanın genel amacını, 2020/2021 eğitim-öğretim yılı Prizren, Mamuşa ve Priştine illerinde bulunan ilkokullarda görev yapan Sınıf Öğretmenlerinin bazı demografik özelliklere göre kaynaştırmada öğretmen yeterliklerinin belirlenmesi ve öğretmen yeterlikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi oluşturmaktadır. Bu araştırma nicel araştırma yönteminde tasarlanmıştır. Araştırmaya 46 öğretmen katılmıştır. Öğretmenlerin çoğu velilerin özel çocukların eğitilmesinde büyük katkı sağladıkları savunmuştur. Ayrıca öğretmenlerin görüşlerinden bir diğeri de özel çocukların eğitilmesinde okulun araç-gereçlerinin günümüze uygun bir düzeyde var olmasını savunmuşlardır.

Keywords

Abstract

Keywords