Uluslararası Öğrencilerin Yükseköğretim Harcamalarının Değerlendirilmesi

Author:

Year-Number: 2021-2/3
Number of pages: 104-120
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Özet: Bu araştırmada, Türkiye’de öğrenim gören uluslararası öğrencilerin genel olarak yükseköğretim harcamalarının değerlendirlmesi yapılmıştır. 2018-2019 yılları arasında Çanakkale’de yükseköğrenim görmek amacıyla gelen on beş kadın ve beş erkek toplam yirmi kişiden oluşan öğrenciyle yarı yapılandıırlmış görüşme formu kullanılarak görüşmeler yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, uluslararası birinici öğretim öğrencilerine kıyasen, ikinci öğretim öğrencilerinin dönem başı harç miktarların ortalama üç kat daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca TÖMER öğrencilerinin de lisans öğrencilerine kıyasen daha fazla harç ödediği ve dönem başı kitap harcamalarının da daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Buna mukabil tıp öğrencilerin de diğer bölümlerde okuyan öğrencilere kıyasen daha çok harç ücreti ödedikleri ve dönem başı daha fazla kitap harcamaları yaptıkları belirlenmiştir. Araştırmada, yirmi  uluslarası öğrenciden beşi yani dörtte birnin burs aldığı,yani çoğunun burs almadığı ve ek işe ihtiyaç duydukları tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Abstract: In this study, the higher education expenditures of international students studying in Turkey were evaluated in general. Between 2018-2019, fifteen women and five men who came to see higher education in Canakkale were interviewed using a semi-conducted interview form with a total of twenty students. According to the results of the research, it was found that compared to international students, Second students were on average three times more likely to receive tuition per semester. In addition, it was found that TÖMER students also pay more tuition than undergraduates, and book expenses per semester are also higher. On the other hand, it was determined that medical students also pay more tuition fees compared to students studying in other departments and spend more books per semester. In the study, it was found that five out of twenty international students, i.e. a quarter, received scholarships, that is, most of them did not receive scholarships and needed additional work.

Keywords