Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çocuk Sevgisi ve Mesleki Kaygılarının İncelenmesi (Kosova Örneği)

Author:

Number of pages: 43-53
Year-Number: 2021-2/2

Abstract

Araştırma, Kosova’ da Prizren Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünde okuyan okul öncesi öğretmen adaylarının çocuk sevgisi ve mesleki kaygı düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın verileri, 2019-2020 öğretim yılında Prizren Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünde öğrenim gören  80 öğrenciye “Barnett Çocuk Sevme Ölçeği” ve “Öğretmen Adayı Kaygı Ölçeği” nin uygulanmasıyla elde edilmiştir. Araştırma sonucunda okul öncesi öğretmen adaylarının çocuk sevgisi düzeylerinin yüksek, mesleki kaygı düzeylerinin ise düşük olduğu tespit edilmiştir.

 

Keywords

Abstract

Keywords