Okul Öncesi Çocukların Eğitiminde Oyunun Önemi ve Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Görüşleri

Author:

Number of pages: 55-61
Year-Number: 2021-2

Abstract

Çocukluk yıllarında oyunun çocuklar için ne kadar önemli olduğu bariz bir gerçektir. Özellikle okul öncesinde çocuğun eğitim hayatına hazırlandığı bu dönemde oyunu bir öğretme yöntemi olarak kullanmak çocukların öğretilmek istenen bilgiyi kalıcı bir şekilde öğrenmesine yol açmaktadır. Çalışmamızın amacı da okul öncesi öğretmen adaylarının oyunun önemi hakkında ki görüşleri ve tutumlarını anlamak ve aynı zamanda öğretmen adaylarımızı ilerde ki mesleklerinde oyunu  yöntem olarak kullanmaları doğrultusunda bilinçlendirmektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmaya Prizren Ukshin Hoti Universitesi, okul öncesi öğretmenliği 3. ve 4. sınıf öğrencilerinden elde edilen bulgular oyunu bir öğretme yöntemi olarak kullandığımız takdirde çocuğun aktif öğrenmesini ve öğrenirken eğlenmesini ayrıca bu yöntemin çocukların zihinsel , sosyal , duygusal gelişim alanlarına olumlu yönde etkisi olduğu yönündedir.

Keywords

Abstract

Keywords