Neoklasik Yönetim Kuramı Üzerine Bir Örnek Olay:

Author:

Year-Number: 2021-2/3
Number of pages: 96-103
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

ÖZET

Bu çalışmada, Neoklasik yönetim kuramının teorik bilgileri ile Kosova örneğinde "Kumaş Fabrikası" örnek olayı çözümlenmiştir. Örnek olay, kumaş fabrikasında gerçek hayattan yaşanan bir olaydan esinlenerek Neoklasik yönetim kuramına göre kurgulanarak yapılandırılmıştır. Yöneticilik eğitiminde gittikçe önemi artan çağdaş bir eğitim aracı olarak da örnek olay çalışmaları yirmi birinci yüzyıl literatürde sıklıkla görülmektedir. Bu örnek olay çalışmalarını değerlendiren yöneticilerimiz, yönettikleri örgüte karşı verimliliğin ve etkililiğin arttırılması için daha duyarlı hale gelebilirler. Çalışmanın bir amacı da Neoklasik yönetim kuramının literatür bilgileri yanı sıra uygulamadan örnek vererek kuramın açık, anlaşılır ve somut hale getirilmesine katkıda bulunmaktır. Ancak bu konuda, literatür bilgilerinden kaynaklanan yetersizlikler olduğu görülmektedir. Çalışmanın bu yönde de önem taşıdığını ifade edebiliriz. Son olarak örnek olaydan çıkan sonuçlar Neoklasik yönetim kuramına göre kuramsal ve uygulamalı olarak değerlendirilmiştir.

Keywords

Abstract

Keywords