Mesnevi Penceresinden Doğal Afetler Sonrası Travma İle Başa Çıkma

Author:

Year-Number: 2021-2/3
Number of pages: 66-84
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

2021 yılının Temmuz ve Ağustos aylarında Türkiye’de ve dünyada büyük yangınlar meydana geldi. Türkiye’de birçok ilde yüzlerce çıkan orman yangını günlerce sürdü. Maddi ve manevi kayıplar, yaralanmalar, başka illere göçler, zor şartlar altında yaşamını sürdürme yangının bir gerçeğiydi. Yangınlar ile binlerce ailenin dünyası alt üst oldu, psikolojisi bozuldu. Bu gibi olumsuz durumları acaba Mevlana Mesnevi adlı eserinde nasıl değerlendirmiştir? Gönül eri Mevlana eserinde böyle bir duruma düşünlere neleri önermiştir?

Bu araştırmanın amacı Türkiye ve dünyada doğal afetler sonucu meydana gelen sorunlara, strese Mesnevide geçen kavramlarla/ sözlerle cevap aramaktır. Bu kavramlar: Bela-imtihan, felaket, dert, yangın, deprem, endişe, fayda-zarar, hayır, hikmet, adalet-zulüm, ağlamak-gözyaşı, ibret, irade, iyilik-kötülük, iyimser-karamsar, kader-kaza, keder, mutluluk-mutsuzluk, ölüm, problem-çözüm, sebep, sıkıntı, takdir, tedbir, tefekkür, ümit-ümitsizlik, üzüntü, yardımlaşma-dayanışma.   Araştırma sonuç ve önerilerle sonlanmaktadır.

Keywords

Abstract

In July and August of 2021, big fires occurred in Turkey and around the world. Hundreds of forest fires in many cities in Turkey continued for days. Material and moral losses, injuries, migration to other provinces, living under difficult conditions were the facts of the fire. With the fires, the world of thousands of families was turned upside down and their psychology was broken. How does Mevlana evaluate such negative situations in his work called Mesnevi? What does the heart of Mevlana suggest to thinkers in such a situation in his work?

The aim of this research is to seek answers to the problems and stress that occur as a result of natural disasters in Turkey and in the world, with the concepts/words in Mesnevi. These concepts are trouble-testing, disaster, trouble, fire, earthquake, worry, benefit-harm, charity, wisdom, justice-oppression, crying-tear, lesson, will, good-evil, optimistic-pessimistic, destiny-accident, grief, happiness-unhappiness, death, problem-solution, reason, distress, appreciation, precaution, contemplation, hope-despair, sadness, cooperation-solidarity. The research ends with the conclusion and recommendations.

Keywords