ÇOCUKARIN EĞİTİMİNDE OYUNUN ÖNEMİ VE ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİ

Author:

Number of pages: 54-64
Year-Number: 2021-2/2

Abstract

Bu çalışmada okul kavramları açıklanarak, ilköğretim ve okulöncesi döneminde çocukların eğitiminde oyunun önemi, aralarında ilişkiye dikkat çekilmiştir.  Nitel araştırma yöntemi ve veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır.  Araştırma, 2020–2021 eğitim–öğretim yılının ikinci döneminde, Prizren şehrinde bulunan 3  ilköğretim okulunda görev yapan 16 sınıf öğretmeniyle, 3 devlet ve 3 özel okulda görev yapan 14 anaokulu (Türk ve Arnavut) öğretmeniyle yapılmıştır. Araştırma tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizler sonucu elde edilen bulgulara göre, öğretmenlerin oyunu bir öğrenme yöntemi, kişilik ve gelişimde önemli bir yer olduğu, çocukların kendini ifade etme biçimi, eğlence aracı ve gelişim destekçisi olarak tanımladıkları belirtirlmiştir. Öğretmenlerin ise oyunlar esnasında gözlemci, ortamı sağlayan, yol gösteren, güvenliği sağlayan katılımcı rollerini üstlenerek çocukların oyunlarına dahil oldukları sonucuna varılmıştır. Oyun için en ideal zaman dilimi 15dk-30dk olduğu ancak mevsimsel olarak farklılıkları gösterdiği sonucuna varılmıştır. Oyun esnasında tüm çocukları oyuna dahil etme görevini üstlenen öğretmenlerin, ödül olarak sözel ifade, alkış ve sembol kullandıkları, ceza yöntemi olarak ise oyuna ara verdirme ve ceza kullanmamaları gözlemlenmiştir.

Keywords

Abstract

Keywords